L'objectiu a l'hora de planificar la jubilació és obtenir l'estalvi suficient per mantenir el benestar i la qualitat de vida durant aquesta nova etapa.

Destí és una gamma que respon a la filosofia de productes amb data objectiu. Es tracta d'instruments no garantits orientats a la gestió òptima de l'estalvi i que tenen en compte l'horitzó temporal de jubilació.