Ens avancem al mercat per oferir-te una solució única

CaixaBank Banca Premier ha creat per a tu una nova gamma de gestió discrecional: Carteres Màster. Aquestes carteres estan formades per fons d'inversió directa per oferir als nostres clients un servei més eficient, flexible i transparent.

Inversió mínima 6.000€.

Perquè som els primers en oferir l'últim en inversió

I l'últim és combinar les capacitats de gestió, d'anàlisi i de supervisió de CaixaBank Asset Management amb el coneixement i l'especialització de les millors gestores internacionals.

Carteres que s’adapten a les teves necessitats

Un servei exclusiu amb el qual delegaràs en professionals qualificats la gestió de la cartera de fons d'inversió segons les teves necessitats i circumstàncies personals.

 • Cartera Màster Tranquil·litat
 • Cartera Màster Inversió
 • Cartera Màster Patrimoni

Una gamma directa amb la màxima transparència en costos

La gestió delegada permet anar adaptant l’estratègia d’inversió als canvis que es produeixin en l’entorn, sense perdre de vista l’objectiu al qual donen resposta, alhora que es redueix el risc associat a decisions d’inversió emocionals. A més, per ser carteres diversificades de fons, suavitzen els moviments del mercat. Podràs conèixer el cost per endavant gràcies al cobrament directe del servei. Atesa la classe de fons en els quals inverteixen, et podràs beneficiar de menys comissions de gestió i de dipositaria.

 • Carteres Màster: Tranquil·litat

  Horitzó temporal d'inversió

  1 - 4 anys

 • Cartera Màster: Patrimoni

  Horitzó temporal d'inversió

  4 - 6 anys

 • Carteres Màster: Inversió

  Horitzó temporal d'inversió

  Més de 6 anys

Pes en renda variable
Renda fixa i altres actius

Avantatges de les Carteres Màster

Innovació i lideratge

Ens avancem al mercat per oferir-te solucions úniques.

Exclusivitat i especialització

En lloc de subscriure fons de diverses gestores, hem seleccionat amb cura un especialista per a cada classe d'actiu amb un mandat dissenyat per nosaltres que respon exactament a les necessitats dels nostres clients.

Agilitat i flexibilitat

Els fons Màster inverteixen directament en actius i no en altres fons, de manera que s'incrementa la flexibilitat i l'agilitat en els moviments de gestió.

Senzillesa i claredat

Cada fons Màster inverteix únicament en una categoria d'actiu, fet que permet una visió més precisa de la composició de la Cartera Màster en cada moment.

Eficiència en costos

Com que no s'inverteix en altres fons, evitem la duplicitat de comissions. Això suposa una reducció del cost total del servei per als clients.

Sostenibilitat i responsabilitat

De la mateixa manera que amb CaixaBank Asset Management, totes les gestores externes que participen en la gestió de fons Màster són signatàries dels Principis d'Inversió Responsable de les Nacions Unides (UNPRI).