No mostrar més aquest missatge

Carteres que s'adapten a les teves necessitats

Un servei exclusiu on tu delegues la gestió de la cartera de fons d’inversió d’acord amb les teves necessitats i circumstàncies personals en professionals qualificats del Grup CaixaBank.

 • Carteres Valor: Tranquil·litat

  Horitzó temporal d'inversió

  1 - 4 anys

 • Cartera Valor: patrimoni

  Horitzó temporal d'inversió

  4 - 6 anys

 • Carteres Valor: Inversió

  Horitzó temporal d'inversió

  Més de 6 anys

Renda fixa y altres actius
Pes en renda variable

Una gamma de carteres de valor

La gestió delegada permet anar adaptant l’estratègia d’inversió als canvis que es produeixin a l’entorn, sense perdre de vista l’objectiu a què donen resposta i reduint el risc associat a decisions d’inversió emocionals.

Com que es tracta de carteres diversificades de fons, suavitzen els moviments del mercat.

Una solució òptima

La selecció i combinació de fons l’efectua, per delegació, l’equip de CaixaBank Asset Management:

 • Invertint en fons reconeguts de la nostra gamma i de gestores internacionals, a través de fons de CaixaBank Asset Management.
 • Accedint a oportunitats generalment tancades per a l’inversor particular.
 • Canalitzant la inversió a través de fons, la qual cosa agilitza la presa de decisions.

Amb la màxima transparència en costos

 • Podràs saber el cost del servei per endavant gràcies al seu cobrament directe
 • A causa de la classe de fons en què s’inverteix, podràs beneficiar-te de menors comissions de gestió i dipositaria.

I, a més a més...

 • Estaràs sempre informat de l’evolució de la teva inversió a través de diversos canals.