No mostrar més aquest missatge
Informació exigida per l'OM ECC/2316/2015: comptes corrents

CaixaBank està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit que preveu el Reial decret 16/2011, de 14 d’octubre. L’import garantit té com a límit 100.000 euros per dipositant en cada entitat de crèdit.

1/6

Aquesta xifra indica el risc del producte; 1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt

Gaudeix dels avantatges de ser client de Banca Premier

Comptes dissenyats especialment per a clients de banca personal que et permetran gaudir sense cap cost addicional de manteniment i administració, targetes de crèdit i altres.

Ara pots gaudir de l'últim en tecnologia només pel fet de complir les condicions1:

Tu tries:

 • Samsung Galaxy

  Telèfon Samsung Galaxy A3 amb pantalla de 4,7” HD sAMOLED i un disseny elegant i amb materials prèmium.

 • TV Samsung

  Televisor Samsung de 40” amb Wide Color Enhancer Plus.

 • Remuneració del

  O, si t'ho estimes més, beneficia't d'una remuneració del 3 %2 TAE (2,97 % interès nominal anual) en els primers 8.000 € durant 24 mesos només pel fet de domiciliar la teva nòmina superior a 2.500 €.

Nou Compte Family

Ara, amb el nou Compte Family podràs gaudir de múltiples avantatges exclusius i estalviar-te les comissions3 de:

 • Manteniment i administració.
 • Targeta de crèdit4 per a titular i beneficiari.
 • Transferències i ingressos de xecs per autoservei. Línia Oberta i correspondència en línia
 • I ara, el segon compte de la teva família i les targetes també gratuïts

Préstec Nòmina

A Banca Premier et volem ajudar a complir les teves il·lusions i els teus projectes. Per això t'oferim un préstec ràpid, fàcil i còmode de fins a 10 vegades la teva nòmina, només pel fet de tenir-la domiciliada:

 • Fins a 60.000 €.
 • Ràpid, fàcil i còmode.
 • Amortització fins a 6 anys, segons les seves necessitats.

1. Promoció vàlida del 6-3-2017 al 29-12-2017 per a noves domiciliacions de nòmina amb un import superior a 2.500 €/mes, domiciliació de tres rebuts i tres compres amb targeta al trimestre i amb 12 mesos de permanència d'aquestes condicions i 36 mesos addicionals com a client. La promoció té la consideració de remuneració en espècie, subjecta a ingrés a compte segons la normativa fiscal vigent. En cas d'incompliment, es cobrarà una penalització de 419 € pel televisor de 40” i de 329 € pel telèfon Samsung Galaxy A3. No acumulable a altres promocions de domiciliació de nòmina de després de l'01/01/2016. No existeix retribució en efectiu.

2. Promoció vàlida per a nòmines domiciliades entre el 6-3-2017 i el 29-12-2017 per un import superior a 2.500 €, amb una remuneració del 2,97 % nominal anual (3 % TAE) en els primers 8.000 € durant 24 mesos. Exemple de remuneració en un compte amb un saldo mitjà constant de 5.000 €, calculat per a un període de 24 mesos. Remuneració bruta total de 297,04 € (en 8 liquidacions trimestrals). Un cop hagin transcorregut els 24 mesos, el càlcul dels interessos del dipòsit designat es farà de conformitat amb el que estableixen les condicions de contractació.

3. El compte té una tarifa de 0 €/mes, sempre que el client tingui domiciliada una nòmina igual o superior a 600 €/mes i hagi fet almenys tres pagaments amb targeta o hagi rebut tres càrrecs de rebuts domiciliats en l'últim trimestre, i sempre que faci servir exclusivament els canals electrònics per a les operacions següents: pagament de rebuts i impostos, reintegraments d'efectiu, traspassos i transferències (import màxim de 20.000 €), ingrés de xecs, sol·licitud de talonari i consultes de posició, saldo o extracte. Els saldos dipositats en el compte no generen interessos a favor del client.

Cal tenir una altra nòmina domiciliada a CaixaBank que compleixi les mateixes condicions que el Compte Family. Consulta la resta de condicions al web www.CaixaBank.es/Family

5. La concessió de l'operació està subjecta a l'anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de l'entitat.

NRI: 16030-2017-5555

Un compte dissenyat especialment per a clients de Banca Premier1 que et permetrà gaudir, sense cap cost addicional, de:

Manteniment

Manteniment i administració d'un compte corrent

Targetes A mida

Pack de targetes A mida (Visa Or + Amex Or) per al titular i un titular addicional2

Canals electrònics

Transferències o ingressos de xecs fets per canals electrònics

Reintegraments en caixers

Reintegraments en caixers internacionals sense comissions per part de CaixaBank3

Broker on-line

Borsa Oberta Mercat Nacional Pack Iniciació, el nostre servei de broker en línia

1. Condicions d'accés al Compte Premium: ser client de Banca Premier assessorat (amb contracte d'assessorament signat i test d'idoneïtat en vigor). Si no es compleixen aquestes condicions, es cobrarà la tarifa estàndard de cada servei.

2. La concessió de targetes de crèdit està condicionada a l'anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de l'entitat emissora de la targeta. Caixabank, S.A., entitat agent de l'emissora de la targeta CaixaBank Payments, E.F.C.E.P., S.A.U. Gran Via de Carles III, 94, 08028, de Barcelona. CIF A-58513318. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 9429, llibre 8617, foli 190, full 105912, inscripció 1a. Inscrita en el Registre Oficial d'Entitats del Banc d'Espanya amb el codi 8788.

3. Fets amb les targetes del Compte Premium, excepte les comissions que cobren directament les entitats titulars dels caixers automàtics que s'utilitzin per a la prestació del servei.

NRI: 16030-2017-5555