Taula a iniciativa del client

Podràs accedir al nostre servei telefònic de contractació de valors, que permet que els nostres clients de Banca Premier puguin executar directament les seves ordres en els diferents mercats organitzats, tant nacionals com internacionals.

Amb aquest servei gaudiràs d'avantatges exclusius com ara:

Possibilitat de l'atenció d'ordres

Gran agilitat en la contractació d'operacions

Temps real en les cotitzacions de mercat nacional i internacional

Profunditat de mercat

Un servei telefònic pensat per a inversors actius en borsa amb un efectiu mitjà per operació de 15.000 €. Pot consultar el fullet informatiu de tarifes màximes en operacions i serveis del mercat de valors a www.caixabank.es.

Més informació

Borsa i derivats

Accedeix de manera directa a la compravenda de valors i derivats en mercats nacionals i internacionals.