No mostrar més aquest missatge
Canal Relacion

RELACIÓ

Relació

Compromís, la clau d’inici

A Banca Premier de CaixaBank, volem establir un compromís durador amb els clients, un vincle que garanteixi la gestió efectiva del patrimoni a través de l’atenció i la confiança del Gestor Premier i de la proximitat de la xarxa d’oficines.
Gestor Premier

De persona a persona

Un professional proper i altament qualificat, que serà el centre de la seva relació amb CaixaBank.


Establirem el model d’atenció que s’ajusti millor a les seves necessitats, tot adquirint un compromís comú que guiï la relació que mantenim amb vostè.


Oficines

La xarxa més àmplia d’oficines d’Espanya

A CaixaBank, tenim la xarxa més gran d’oficines de tot l’Estat espanyol per facilitar-li al màxim la gestió del patrimoni, l’operativa bancària i les necessitats que pugui tenir en el dia a dia, per estar sempre a prop.


EUROMONEY-CISI-AENOR

NRI: 0374-2014-5555