No mostrar més aquest missatge
IconoLateralPlanificacion

PLANIFICACIÓ FINANCERA

Planificació financera

No tots els clients són iguals, no tots busquen el mateix ni tenen les mateixes necessitats. Això ens exigeix ser rigorosos a l’hora d’assessorar-lo, tot reflexionant amb vostè i dissenyant diverses carteres per objectiu de manera que estructurem el seu patrimoni coherentment.
 Coneixement

Dediquem temps a definir les carteres que s’adapten millor a la situació personal de cada client i, conjuntament, concretem un marc d’actuació que determinarà la nostra proposta d’inversió:


Disseny de carteres per objectiu
Marc d’actuació
Simulador financer

Solucions

Fem servir tota la informació que obtenim per ajudar-lo a planificar el futur financer d’una manera objectiva i rigorosa:


Disseny de la seva solució d’inversió

NRI: 0373-2014-5555