No mostrar més aquest missatge
IconoLateralAyF

ESTALVI I FINANÇAMENT

Nòmina

Informació exigida per l’OM ECC/2316/2015: Compte Estrella

CaixaBank està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit que preveu el Reial decret 16/2011, de 14 d’octubre. L’import garantit té com a límit 100.000 euros per dipositant en cada entitat de crèdit.

/ 6
Aquesta xifra indica el risc del producte; 1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt.

Nou Compte Estrella

Al seu costat en cada moment de la vida

Li oferim el Nou Compte Estrella, amb el qual es beneficiarà d’avantatges exclusius pel sol fet de domiciliar la nòmina.

A més, s'estalviarà les comissions1 de:

  • Manteniment i administració
  • Targeta de crèdit2 per al titular i el beneficiari
  • Transferències i ingressos de xecs per autoservei3
  • Línia Oberta i correspondència on-line
Contractar el Nou Compte Estrella >>

Amb la nòmina, vostè tria

Ara, si domicilia la nòmina al Nou Compte Estrella, pot triar entre les últimes novetats en tecnologia4:

  • Cafetera Nespresso Krups Prodigio
  • Smartphone LG K5
  • Smartwatch Sony

Si s’ho estima més, en comptes d’endur-se a casa la tecnologia més avançada, es pot beneficiar d’una remuneración del 4 %5 TAE (3,94 % interès nominal anual) en els primers 10.000 € durant 24 mesos si domicilia una nòmina superior a 4.000 €.

 

Vostè tria
Domiciliar la meva nòmina >>

Préstec Nòmina x10

A Banca Premier, el volem ajudar a complir les il·lusions i els projectes que tingui. Per aquest motiu, li oferim un préstec de fins a 10 vegades la seva nòmina, només per tenir-la domiciliada.

 

EUROMONEY-CISI-AENOR

1. El Compte Estrella té una tarifa de 0 €/mes sempre que es compleixin els requisits de bonificació que són, entre d’altres, la nòmina amb un import mínim de 600 €/mes, i la domiciliació del pagament dels rebuts amb un mínim de 3 càrrecs al trimestre o 3 compres trimestrals com a mínim amb targeta de dèbit o de crèdit (queden excloses de la promoció les targetes d’empresa), i sempre que utilitzi exclusivament els canals electrònics per a les operatives següents: pagament de rebuts i d’impostos, reintegraments d’efectiu, traspassos i transferències, sol•licitud de talonari i consultes de posició, saldo o extracte. 2. La promoció inclou un contracte de Visa Classic amb dues targetes. Concessió de la targeta de crèdit subjecta a perfils de risc i d’estudi segons els criteris de risc habituals de CaixaBank. 3. Un total de 24 transferències per autoservei a l’any, amb un import màxim de 20.000 €. Ingrés gratuït i il·limitat de xecs. La no-realització de l’operativa bonificada per autoservei permetrà aplicar una penalització d’1 € per operació. 4. Promoció vàlida del 5-9-2016 al 28-02-2017 per a noves domiciliacions, amb un import mínim de 750 €/mes, càrrec de 3 rebuts i 3 compres amb targeta al trimestre. Permanència: 12 mesos amb les condicions de la promoció i 48 mesos com a client. La promoció té la consideració de remuneració en espècie, subjecta a ingrés en compte segons la normativa fiscal vigent. No acumulable a altres promocions de domiciliació de nòmina realitzades amb posterioritat a l’1-9-2015. En cas d’incompliment, es cobrarà una penalització de 109,00 € per l’smartphone, de 199,99 € per la cafetera i de 229,90 € per l’smartwatch. 5. Promoció vàlida per a nòmines domiciliades entre l’1-1-2016 i el 28-02-2017 per un import superior a 4.000 € mensuals, amb una remuneració del 4 % TAE (3,94 € TIN) amb els primers 10.000 €, durant 24 mesos. Exemple de remuneració en un Compte Estrella amb un saldo mig constant de 5.000 €, calculat per a un període de 24 mesos. Remuneració bruta total de 349 € (en 8 liquidacions trimestrals). El càlcul dels interessos del dipòsit designat s’efectuarà de conformitat amb el que s’estableix en les seves condicions de contractació.

NRI: 1372-2015/09681