Smart Money

Una nova manera d’invertir

Et volem oferir noves rutes d’inversió. I, per això, et presentem Smart Money, un servei de gestió automatitzada de carteres de fons. Inversió mínima 500 €.

Les carteres estan formades per fons subjacents exclusius Smart Money, que tenen l’objectiu d’obtenir una rendibilitat molt similar a un índex de la manera més eficient possible.

Suma’t a la inversió del futur

Canalitzant la inversió a través a fons, pots agilitzar la presa de decisions i accedir a oportunitats generalment tancades per a l’inversor particular.

  • Cada cartera està invertida a través de deu fons. L’objectiu d’aquests fons és reproduir els índexs de referència amb la menor diferència (low tracking error).
  • Adaptem l’estratègia d’inversió als canvis que es produeixin en el mercat d’acord amb criteris professionals.
  • Accés a diversos mercats i actius des de 500 €

  • Transparència en costos: comissió fixa anual de 0,73 % (IVA inclòs) del saldo mitjà de la teva cartera1

  • Un sistema automatitzat, fàcil, àgil i ràpid

El valor de la inversió en els fons en què poden invertir les carteres està subjecte a fluctuacions de mercat, i hi ha la possibilitat que es produeixin pèrdues en la inversió. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur. Les inversions descrites poden comportar, entre altres, un risc de mercat de renda variable, de tipus d'interès, així com de concentració geogràfica o sectorial.

El preu no té en compte els costos i despeses corresponents als fons subjacents. Aquests estan implícits en la valoració diària dels fons d'inversió.

El teu Test de Cartera ha caducat? Renova'l amb aquests senzills passos

Altres solucions que et poden interessar