Smart Allocation

Gestió discrecional de carteres

Et volem oferir noves rutes d’inversió. Per això, et presentem Smart Allocation, un servei de gestió discrecional basat en mètodes quantitatius.

Les carteres inverteixen en una gamma d’11 fons subjacents exclusius, els Fons Smart, que tenen l’objectiu d’obtenir una rendibilitat molt semblant als índexs de la manera més eficient possible (low tracking error).

Identificant diversos escenaris per ajustar la ruta a seguir

Així com un navegador avançat utilitza informació en temps real per canviar la ruta en funció de l’estat del trànsit, les carteres Smart Allocation utilitzen models quantitatius per fer un control del risc de la cartera.

allocation

El model analitza el valor relatiu entre els actius per identificar inconsistències en el mercat, dades del cicle econòmic i les tendències a curt termini en els preus.

D’acord amb aquesta anàlisi, s’ajusta l’exposició de renda variable de les carteres.

Carteres que s’adapten a les teves necessitats

Les carteres Smart Allocation estan formades per 3 perfils d’inversió diferents en funció del percentatge de renda variable i l’horitzó temporal d’inversió.

  • Smart Allocation
    Tranquil·litat

  • Smart Allocation
    Patrimoni

  • Smart Allocation
    Inversió

Pes en renda variable

Renda fixa i altres actius

El valor de la inversió en els instruments en els quals inverteixen les carteres pot estar subjecte a fluctuacions de mercat, existint la possibilitat que es produeixin pèrdues en el capital invertit. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur. Les inversions descrites poden comportar, entre altres, un risc de mercat de renda variable, de tipus d'interès, així com de concentració geogràfica o sectorial.

Altres solucions que et poden interessar