No mostrar més aquest missatge
IconoLateralAyF

ESTALVI I FINANÇAMENT

Informació exigida per l’OM ECC/2316/2015:

 •  

  Potencialment
  menor rendiment

  Potencialment
  major rendiment

 • CABK Destino 2022 PP
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  - Risc

  + Risc

 • CABK Destino 2030 PP
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  - Risc

  + Risc

 • CABK Destino 2040 PP
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  - Risc

  + Risc

 • CABK Destino 2050 PP
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  - Risc

  + Risc

  El cobrament de la prestació o l´exercici del dret de rescat només són possibles en cas que es produeixi qualsevol de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat que regula la normativa de plans i fons de pensions.


  El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Gamma Destí, una innovadora gamma de productes

Plans de pensions intel·ligents: un viatge que li canviarà la jubilació, només ha de triar destí

L’objectiu a l’hora de planificar la jubilació és obtenir prou estalvis per mantenir el benestar i la qualitat de vida durant aquesta nova etapa.

Destí és una gamma que respon a la filosofia de productes amb data objectiu. Es tracta d’instruments no garantits orientats a la gestió òptima dels estalvis i que tenen en compte l’horitzó temporal de jubilació.

 • Avantatges
 • Plans de la Gamma Destí
 • Gamma completa

Una estratègia d’inversió intel·ligent

La Gamma Destí afavoreix les inversions en renda variable en el llarg termini, mentre que el pes dels actius de renda fixa pren més importància a mesura que ens acostem a la data de destinació. D’aquesta manera, la distribució d’actius va canviant suaument a mesura que avança el temps i s’acosta la data de jubilació.

Sense esforç en la gestió

Fem fàcils les coses difícils. Posem al servei dels seus estalvis tot el coneixement i la tecnologia de CaixaBank, d’una forma única i senzilla.

Adaptats a vostè

En funció de les necessitats que tingui podrà triar, entre totes les opcions que formen la Gamma Destí, la que s’adapti millor al seu objectiu.

Familia
EUROMONEY-CISI-AENOR

 

Plans de pensions individuals, dels quals VidaCaixa, SAU d'Assegurances i Reassegurances és gestora i promotora; CaixaBank, SA, entitat comercialitzadora; i CECABANK, SA, entitat dipositària. El document amb les dades fonamentals de cada pla està disponible al catàleg.

Informació subjecta a les condicions de la pòlissa i a les condicions de subscripció. El Pla CABK Tranquil·litat 1 % PPA és un pla de previsió assegurat de l'entitat asseguradora VidaCaixa, SAU d'Assegurances i Reassegurances. Caixabank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU d'Assegurances i Reassegurances, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA d'Assegurances i Reassegurances. Inscrita en el Registre de Mediadors de la DGSFP amb el codi C0611A08663619..

NRI: 1821-2017/9338